Menu

Audiovizuelna produkcija
Specijalističke studije (I godina - 60 ECTS)

 

 

 

I semestar
r.br. Predmet P V krediti
1. Multimedijalni studio III 1 4 15
2. Savremena audiovizuelna produkcija I 3 2 5
3. Komparativna teorija medija I 2 2 5
4. Izborni predmet 2 2 5
 

Izborni predmeti :

  • Međunarodni standardi i produkcija
  • Pedagogija sa didaktikom
  • Poetike digitalnih umjetnosti
  • Marketing i dizajn
  • Engleski jezik I
     
Ukupno prvi semestar 8 10 30
II semestar
r.br. Predmet P V krediti
5. Specijalistički rad 0+0+4* 15
6. Savremena audiovizuelna produkcija II
2 2 6
7. Diskurs novih tehnologija 2 2 5
8. Izborni predmet 2 2 5
 

Izborni predmeti :

     
Ukupno drugi semestar 6 6 30
Ukupno godina 14 16+4* 60
*mentorski rad

 

FVUflyer

ishodibrosura

edibaneri

MMS Project1

 

 

 

 

NA VRH