Dizajn vizuelnih komunikacija
Specijalističke studije (I godina - 60 ECTS)

 

 

 

I semestar
r.br.  Predmet  P    V  krediti
 1.

Izborni atelje:

 • Likovni atelje
 • Fotografija
 • Grafički dizajn i tipografija
 • Savremeni umjetnički procesi i istraživanja
 • Web i display design
 • Multimedija i pokretna grafika
 • Video i animacija
 • Vizuelna kultura
 • Dizajn zvuka (u službi slike)
 2    5    20
 2.  Savremene teorije slike I  2    2      5
 3.

Izborni predmeti

 • Pedagogija sa didaktikom
 • Komparativna teorija medija
 • Poetika digitalnih umjetnosti
 • Marketing i dizajn
 2    2      5
 Ukupno prvi semestar  6   9    30
 II semestar
r.br.  Predmet  P    V   krediti
 4.  Specijalistički rad  0+0+4*    15
 5.

Dopunski atelje:

 • Likovni atelje
 • Fotografija
 • Grafički dizajn i tipografija
 • Savremeni umjetnički procesi i istraživanja
 • Web i display design
 • Intermedijalna umjetnost i digitalni mediji
 • Video i animacija
 • Vizuelna kultura
 1    4      5
 6.  Savremene teorije slike II
 2    2       5
 7.  Izborni predmet  2    2      5
 

 Izborni predmeti:

 • Metodika nastave stručno-umjetničkih predmeta
 • Psihologija umjetnosti
 • Diskurs novih tehnologija
 2    2  5
 Ukupno drugi semestar  5   8+4*    30 
 Ukupno godina  11  17+4*    60
*mentorski rad

LOGO KINOTEKA

FVUflyer

ishodibrosura

edibaneri

MMS Project1

 

 

 

 

NA VRH