Menu

Dizajn vizuelnih komunikacija
Specijalističke studije (I godina - 60 ECTS)

 

 

 

I semestar
r.br.  Predmet  P    V  krediti
 1.

Izborni atelje:

 2    5    20
 2. Savremene teorije slike I  2    2      5
 3.

Izborni predmeti

  • Pedagogija sa didaktikom
  • Komparativna teorija medija
  • Poetika digitalnih umjetnosti
  • Marketing i dizajn
 2    2      5
 Ukupno prvi semestar  6   9    30
 II semestar
r.br.  Predmet  P    V   krediti
 4.  Specijalistički rad  0+0+4*    15
 5.

Dopunski atelje:

 1    4      5
 6. Savremene teorije slike II  2    2       5
 7.  Izborni predmet  2    2      5
 

 Izborni predmeti:

 2    2  5
 Ukupno drugi semestar  5   8+4*    30 
 Ukupno godina  11  17+4*    60
*mentorski rad

 

FVUflyer

ishodibrosura

edibaneri

MMS Project1

 

 

 

 

NA VRH