Prijemni ispit

Organizovani prijemni ispit polažu svi kandidati. Prijemni ispit podrazumijeva provjeru znanja, sposobnosti i sklonosti ka vizuelnim umjetnostima ili produkciji i sastoji se od praktičnog zadatka i intervjua. Ispit se odvija pred komisijom Fakulteta.

Očekivane kvalifikacije

Od kandidata se očekuje kvalitet koji podrazumijeva kreativnost i sposobnost vizuelnog, ali i konceptualnog izražavanja na dinamičan i uvjerljiv način. Očekuje se sposobnost analitičkog promišljanja i inteligentno i originalno rješavanje problema. Cijeni se entuzijazam, istraživački duh i samopouzdanje osobe, istovremeno okrenute samokritičnosti. Ono što je veoma bitno kod kandidata jesu i dobre komunikacijske vještine.

Prezentacijska mapa

Prezentacijska mapa predstavlja izbor kreativnih radova čija je svrha da demonstrira sposobnost vizuelnog izražavanja kandidata, njegov senzibilitet, originalnost i kreativnost. Mapa podrazumijeva zbirku originalnih radova: crteža, ilustracija, grafičkih radova u tehnikama po slobodnom izboru (od klasičnih do elektronskih), fotografija, video zapisa i slično. Uvidom u prezentacijske mape imenovana komisija stiče bolji utisak u sklonosti i talenat kandidata koji pristupaju prijemnom ispitu.

Praktični test

Praktični test ujedno predstavlja najvažniji dio prijemnog ispita. Sastoji se od zadate teme od strane komisije na koju kandidat treba da odgovori u formi crteža, slika, fotografija, video snimka i slično, u zavisnosti od afiniteta kandidata. Ovo je, zapravo, i način da kandidat potvrdi svoj talenat i autentičnost radova koje prilaže prilikom prijavljivanja za upis.

Intervju

Ispitna komisija intervjuiše kandidata s ciljem bližeg upoznavanja njegove ličnosti. Pitanja se usmjeravaju ka otkrivanju vizuelne percepcije kandidata, provjerava se stepen njegove kulture i slično. Time se stiče opšta slika o tome koliko kandidat poznaje svijet kulture i umjetnosti i kakve su njegove intelektualne i komunikacijske sposobnosti.Po završetku intervjua komisija ocjenjuje kandidate, na osnovu čega se formira konačna rang lista. 

NA VRH