U nastavku se nalazi raspored predavanja na osnovnim studijama sa punim fondom časova.

Prva godina
Ponedjeljak - Crtanje 1 : Grupa 1 (neparni brojevi indeksa) 08.00-13.00 i Grupa 2 (parni broj indeksa) 13.30 - 18.30 u likovnom ateljeu
Utorak - Vizuelna kultura 09.00 - 14.00 u sali FVU
Srijeda - Tipografija 09.00- 14.00 mms
Četvrtak - Autorstvo 08.30 - 11.00 u projekcionoj sali; Opšta istorija umjetnosti 12.00 - 14.30 u sali FVU
Petak - Uvod u dizajn zvuka 09.00 - 14.00 u projekcionoj sali

Druga godina
Ponedjeljak - Engleski jezik 10.30 - 13.00 u sali FVU ; Istorija moderne umjetnosti 13.30 - 16.00 sala FVU
Utorak - Ilustracija 09.00 - 14.00 mms
Srijeda - Video i novi mediji 09.00-14.00 u grafičkom studiju
Četvrtak - Slikanje 09.00 - 14.00 u likovnom ateljeu
Petak - Digitalno slikanje 09.00 - 14.00 mms

Treća godina
Ponedjeljak - Digitalna kultura 09.00 - 11.30 u projekcionoj sali; Modul Dizajn zvuka 13.00 - 18.00 u projekcionoj sali/studiu.
Utorak - MMS 1 09.00 - 14.00 u projekcionoj sali; Modul Ilustracija 15.00 - 20.00 u likovnom ateljeu
Srijeda - Odnosi sa javnošću 10.00 - 12.30 u projekcionoj sali; Modul Dizajn scene i enterijera 15.00 - 20.00 mms
Četvrtak - Modul Grafički dizajn 09.00 - 14.00 graf.studio; Modul Fotografija 09.00 - 14.00 u foto studiju; Modul Digitalna umjetnost i animacija 09.00 - 14.00 mms
Petak - Likovna umjetnost 09.00 - 14.00 u likovnom ateljeu; Video i novi mediji 09.00 - 14.00.

fvu flajer

ishodi

edibaneri

MMS Project1

NA VRH