Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru evropskog programa ERASMUS+, Univerzitet Mediteran Podgorica raspisuje konkurs za razmjenu studenata sa Univerzitetom u Almeriji, Španija, u akademskoj 2019/2020. godini.

Za mobilnost se mogu prijaviti studenti osnovnih studija (minimum II godina) iz oblasti koje su navedene ovdje, gdje se nalazi lista kurseva.

Nivo studija - osnovne studije

Broj stipendija - 1

Trajanje mobilnosti - 5 mjeseci (ljetnji semestar 2019/2020.)

Dokumenta potrebna za prijavu:

  • prijavni formular (možete preuzeti ovdje)
  • motivaciono pismo
  • uvjerenje o položenim ispitima sertifikat o znanju Engleskog jezika (B2) - kandidati koji nemaju sertifikat tipa TOEFL ili IELTS mogu dostaviti neki drugi sertifikat potvrda profesora, sertifkat/diploma škole jezika ili sl.
  • potvrda o studiranju
  • skenirana kopija pasoša (strana na kojoj se nalazi fotografija)
  • druga dokumenta koja pokazuju uspjehe i dostignuća kandidata

Potrebnu dokumentaciju dostaviti Rektoratu (kancelarija poslovnog sekretara) i putem e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 12. novembar 2019. godine u 14h

NAPOMENA: Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku. Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus programu obavezni su da to navedu u prijavi. Kandidati koji su u programu Erasmus Mundus imali stipendiju za mobilnost u trajanju dužem od 7 mjeseci (dva semestra) NE MOGU učestvovati u ERASMUS+ programu za mobilnost studenata.

NA VRH