Nastava u 2021/2022 počinje po akademskom kalendaru, bez izmjena, što znači u poneđeljak, 15. februara. Nastava će se izvoditi kombinovano, i na daljinu i kontaktno na FVU, shodno vrsti predmeta, odnosno shodno tome kako odrede predmetni nastavnici. Rasporede ćete dobijati odvojeno po sedmicama, kako bi smanjili mogućnosti zabune. Raspored za prvih nekoli sedmica ćete dobiti najkasnije sjutra.

NA VRH