Raspored predavanja 2022/2023 u zimskom semestru / Teaching schedule in winter semester 2022/2023
 
Prva godina / First year
 
Ponedjeljak - Crtanje 1 : Grupa 1 (neparni brojevi indeksa) 08.00-13.00 i Grupa 2 (parni broj indeksa) 13.30 - 18.30 u likovnom ateljeu
Utorak - Vizuelna kultura 10.00 - 15.00 u sali FVU
Srijeda - Tipografija 10.00- 15.00  mms
Četvrtak - Autorstvo 08.30 - 11.00 u projekcionoj sali; Opšta istorija umjetnosti 12.00 - 14.30 u sali FVU
Petak - Uvod u dizajn zvuka 10.00 - 15.00 u projekcionoj sali
 
Druga godina / Second year
 
Ponedjeljak - Engleski jezik 10.30 - 13.00 u sali FVU ; Istorija moderne umjetnosti 13.30 - 16.00 sala FVU
Utorak - Ilustracija 10.00 - 15.00  mms 
Srijeda - Video i novi mediji 10.00-15.00 u grafičkom studiju
Četvrtak - Slikanje 10.00 - 15.00 u likovnom ateljeu
Petak - Digitalno slikanje 10.00 - 15.00 mms
 
Treća godina / Third Year
 
Ponedjeljak - Digitalna kultura 10.00 - 12.30 u projekcionoj sali; Modul Dizajn zvuka 13.00 - 18.00 u projekcionoj sali; Modul Digitalna umjetnost i animacija 13.00 - 18.00 mms
Utorak - MMS 1 10.00 - 15.00 u projekcionoj sali;  Modul Ilustracija 15.00 - 20.00 u likovnom ateljeu
Srijeda - Odnosi sa javnošću 10.00 - 12.30 u projekcionoj sali; Modul Dizajn scene i enterijera 15.00 - 20.00 mms
Četvrtak - Modul Grafički dizajn 10.00 - 15.00 mms i Modul Fotografija 10.00 - 15.00 u foto studiju
Petak - Likovna umjetnost 10.00 - 15.00 u likovnom ateljeu
* U ovom semestru niko nije birao predmet Video i novi mediji, i zbog toga ga nema u rasporedu.

fvu flajer

ishodi

edibaneri

MMS Project1

NA VRH