Vizuelne umjetnosti
Master studije (II godine - 120 ECTS)

 

 

 

 I semestar
r.br.  Predmet  P    V  krediti
1.

 Profilišući studio (A-H) 3

6 6 15
2. Dopunski studio (A-H) 3
3 3 5
3.

Uvod u savremene teorije slike

2 5
4. Pedagogija i didaktika umjetničkih predmeta 2 2 5
 Ukupno prvi semestar 13 13 30
 II semestar
r.br.  Predmet  P   V krediti 
1. Profilišući studio (A-H) 4 6 6 15
2. Dopunski studio (A-H) 4 3 3 5
3. Savremene teorije slike 1 2 2 5
4. Metodologija nastave umjetničkih predmeta 2 2 5
 Ukupno drugi semestar 13 13 30

III semestar

r.br.  Predmet  P   V krediti 
1. Profilišući studio (A-H) 5 6 6 15
2. Dopunski studio (A-H) 5 3 3 5
3 . Savremene teorije slike 2 2 2 5
4. Metodologija pisanja stručno-umj-istr. rada  2 5

 Ukupno treći semestar

13 13  30

IV semestar

r.br.  Predmet  P   V krediti 
1. Magistarski rad      30
 Ukupno četvrti semestar     30   
 Ukupno godina 39 39 120
*mentorski rad

Profilišući i dopunski studio (6 modula):

Grafički dizajn, Ilustracija, Fotografija,  
Digitalna umjetnost i animacija, Video i novi mediji, Likovna umjetnost

NA VRH