Menu

Dizajn vizuelnih komunikacija
Magistarske studije (I godina - 60 ECTS)

 

 

 

 I semestar
r.br.  Predmet  P    V  krediti
 1.

 Dopunski atelje: *

 4   10    20
 2. Savremene teorije slike III
 2   2      5
 3.

Metodologija izrade naučno-istraživačko-umjetničkog rada

 2   2       5
 Ukupno prvi semestar  8  14    30
 II semestar
r.br.  Predmet  P   V krediti 
 4.  Magistarski rad  0+0+10*    25
 5. Savremene teorije slike IV  2   2     5
 Ukupno drugi semestar  2+2+10*    30
 Ukupno godina  10 16+10*    60
*mentorski rad

 

FVUflyer

ishodibrosura

edibaneri

MMS Project1

 

 

 

 

NA VRH