Dekan: doc. dr Anđela Jakšić Stojanović
Rukovodilac postdiplomskih studija: Prof. dr Nenad Vuković
Prodekan: mr Marko Gošović
Sekretar fakulteta: Nikola Mrdak

LOGO KINOTEKA

logoCC

NA VRH