Menu

Fakultet vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran je osnovan 2006. godine kao prvi privatni fakultet iz oblasti umjetnosti u Crnoj Gori. Fakultet je licenciran od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore, a od svog osnivanja je dva puta (2008. i 2013. godine) veoma uspješno prošao proces reakreditacije studijskih programa u skladu sa  nacionalnim propisima. U prilog kvalitetu studijskih programa govori i činjenica da je Vlada Crne Gore oba studijska programa na Fakultetu vizuelnih umjetnosti prepoznala kao programe od javnog interesa. Godine 2014. Fakultet je izuzetno ocijenjen i od strane Evropske univerzitetske asocijacije (EUA) koja je realizovala proces eksterne institucionalne evaluacije (IEP) na ovoj visokoobrazovnoj instituciji.

Fakultet vizuelnih umjetnosti je mjesto umjetničkog nadmetanja u dva polja kreativnih industrija: dizajn vizuelnih komunikacija i audiovizuelna produkcija. U toku dva ciklusa studija (osnovne/BA i postiplomske/Spec Art + MA) studenti imaju priliku da stiču znanja i vještine iz oblasti klasičnih i savremenih umjetničkih disciplina. Nastavni planovi i programi koji zapravo predstavljaju simbiozu umjetnosti, nauke, IT tehnologija i drugih naučnih i umjetničkih disciplina su usklađeni sa najsavremenijim međunarodnim trendovima, kao i potrebama savremenog tržišta rada.

Naši apsolventi izlaze sa reprezentativnim portfoliom koji im otvara vrata profesije u kreativnim industrijama.Zahvaljujući međunarodno priznatim diplomama, naši studenti se usavršavaju i u inostranstvu (Britanija, Italija, Francuska, Njemačka, SAD itd.). Osim toga, studenti već u toku studija koriste međunarodne mobilnosti, a od 2016. godine i bilateralnu razmjenu putem mreže Erasmus+ sa punim iznosom stipendije i pokrivenim troškovima puta. Tako su naši studenti treće godine Anastasija Višnić i Aleksandar Perišić u studijskoj 2016/2017. u oviru poziva Erasmus+KA107 pet mjeseci bili na razmjeni na Akademiji lijepih umetnosti i dizajna u Bratislavi, Slovačka, student Vladan Đurišić na Akademiji lijepih umjetnosti u Krakovu, Poljska, a studenti Davor Golubović i Stefan Vukićević u akademskoj 2017/2018. godini takođe borave u Bratislavi.

Fakultet vizuelnih umjetnosti je prvi fakultet u Crnoj Gori sa sprovodenom politikom tzv. ishoda učenja evropskog obrazovnog prostora, prvi fakultet u Crnoj Gori koji je uveo koncept servisnog učenja u
kurikulume, kao i inicijator prve stručne visokoškolske kvalifikacije u polju umjetnosti- land art umjetnik/umjetnica.

 

FVUflyer

ishodibrosura

edibaneri

MMS Project1

 

 

 

 

NA VRH