Fakultet vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran je osnovan 2006. godine kao prvi privatni fakultet iz oblasti umjetnosti u Crnoj Gori. Fakultet je licenciran od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore, a od svog osnivanja je dva puta (2008. i 2013. godine) veoma uspješno prošao proces reakreditacije studijskih programa u skladu sa nacionalnim propisima. U prilog kvalitetu studijskih programa govori i činjenica da je Vlada Crne Gore oba studijska programa na Fakultetu vizuelnih umjetnosti prepoznala kao programe od javnog interesa. Godine 2013. i 2018.

Fakultet je izuzetno ocijenjen i od strane Evropske univerzitetske asocijacije (EUA) koja je realizovala proces eksterne institucionalne evaluacije (IEP) na ovoj visokoobrazovnoj instituciji. Fakultet vizuelnih umjetnosti je mjesto umjetničkog nadmetanja u više polja kreativnih industrija: grafički dizajn, ilustracija, fotografija, dizajn scene i enterijera, digitalna umjetnost i animacija, video i novi mediji, likovna umjetnost i dizajn zvuka. U toku dva ciklusa studija (osnovne BA i postiplomske MA) studenti imaju priliku da stiču znanja i vještine iz oblasti klasičnih i savremenih umjetničkih disciplina.

Nastavni planovi i programi koji zapravo predstavljaju simbiozu umjetnosti, nauke, IT tehnologija i drugih naučnih i umjetničkih disciplina su usklađeni sa najsavremenijim međunarodnim trendovima, kao i potrebama savremenog tržišta rada. Naši studenti izlaze sa reprezentativnim portfoliom koji im otvara vrata profesije u kreativnim industrijama. Zahvaljujući međunarodno priznatim diplomama, naši studenti se usavršavaju i u inostranstvu (Britanija, Italija, Španija, Francuska, Njemačka, SAD itd.). Osim toga, studenti već u toku studija koriste razne programe međunarodne mobilnosti, a od 2016. godine i bilateralnu razmjenu putem mreže Erasmus+ sa punim iznosom stipendije i pokrivenim troškovima puta.

Tako je samo u toku prethodne studijske godine desetak naših studenata provelo po jedan semestar na nekoj od najprestižnijih evropskih umjetničkih akademija. Fakultet vizuelnih umjetnosti je prvi fakultet u Crnoj Gori sa sprovedenom politikom tzv. ishoda učenja evropskog obrazovnog prostora, prvi fakultet u Crnoj Gori koji je uveo praksu u kurikulume, prvi fakultet u Crnoj Gori koji je uveo koncept servisnog učenja u nastavni proces, kao i inicijator prve stručne visokoškolske kvalifikacije u polju umjetnosti- land art umjetnik/umjetnica.

Fakultet vizuelnih umjetnosti su osnovali i stvarali mladi, talentovani kreativni ljudi koji su u nastavne planove i programe utkali svu svoju stručnost, znanje, talenat i iskustvo, a u nastavni proces energiju, kreativnost i ogromnu ljubav, ne samo prema umjetnosti, već i prema pedagoškom pozivu što nas godinama unazad čini najboljim umjetničkim fakultetom u Crnoj Gori. Ponosni na tu činjenicu, od srca vam preporučujemo upis na Fakultet vizuelnih umjetnosti.

NA VRH