Vizuelne umjetnosti
Osnovne studije (180 ECTS)

 

 

I GODINA
I semestar
r.br. Predmet P V krediti
1. Crtanje 1 3 3 6
2. Vizuelna kultura 3 3 6
3. Pismo i tipografija  3 3 6
4. Uvod u dizajn zvuka  3 3 6
5. Opšta istorija umjetnosti 1 3 1 3
6. Autorstvo  2 1 3
Ukupno prvi semestar 17 14 30
II semestar
r.br. Predmet P V krediti
1. Crtanje 2 3 3 6
2. Dizajn karaktera  3 3 6
3. Grafičko oblikovanje  3 3 6
4. Tehnologija i razvoj fotografije  3 3 6
5. Opšta istorija umjetnosti 2 3 1 3
6. Engleski jezik 1 1 2 3
Ukupno drugi semestar 16 15 30
Ukupno prva godina 33 29 60

 

II GODINA
III semestar
r.br. Predmet P V krediti
1. Slikanje 3 3 6
2. Digitalno slikanje 3 3 6
3. Ilustracija 3 3 6
4. Video i novi mediji 3 3 6
5. Istorija moderne umjetnosti 3 1 3
6. Engleski jezik 2 1 2 3
Ukupno treći semestar 16 15 30
IV semestar
r.br. Predmet P V krediti
1. Umjetnost u prostoru 3 3 6
2. Fotografske tehnike 3 3 6
3. Umjetnost pokretnih slika 3 3 6
4. Uvod u scenografiju i dizajn enterijera 3 3 6
5. Istorija moderne i savremene umjetnosti 3 1 3
6. Menadžment u kulturi  2 1 3
Ukupno četvrti semestar 17 14 30
Ukupno druga godina 33 29 60

 

III GODINA
V semestar
r.br. Predmet P V krediti
1. Profilišući studio (A-H) 1 6 6 10
2.

Dopunski studio (A-H) 1

3 3 6
3. Multimedijalni studio 1 3 3 6
4. Digitalna kultura  2 2 4
5. Odnosi s javnošću  2 1 4
Ukupno peti semestar 16 15 30
VI semestar
r.br. Predmet P V krediti
1. Profilišući studio (A-H) 2 6 6 10
2. Dopunski studio (A-H) 2  3 3 6
3. Multimedijalni studio 2 3 3 6
4. Produkcija umjetničkih projekata 2 2 4
5. Preduzetništvo i upravljanje EU projektima 2 1 4
Ukupno šesti semestar 16 15 30
Ukupno treća godina 32 30 60

 

Profilišući i dopunski studio (8 modula):

Grafički dizajn, Ilustracija, Fotografija, Dizajn scene i enterijera,
Digitalna umjetnost i animacija, Video i novi mediji, Likovna umjetnost, Dizajn zvuka

NA VRH