Profesorica na FVU, doc.mr Marija Džoganović je sa instalacijom Virtual Box učestvovala na izložbi u okviru Art@CMS (CERN) u saradnji sa Ministrastvom nauke koja se održala od 21. do 28. novembra u Sofiji, Bugarska.

Izložba je upriličena povodom jubileja 20. god od pristupanja Bugarske CERN-u.
Instalacija je uvrštena u stalnu postavku Art@CMS koja putuje na razne događaje koje organizuje CERN na međunarodnom nivou.

Marija je kreirala multimedijalnu instalacija koja preispituje temeljne dualizme: materijalno-nematerijalno, energija-masa; čovjek-kosmos. Nosilac energije i generator vizuelnog zapisa su Gorski kristali, kvarc. Kristali su zatvoreni u konstruisani crni objekat sa refleksnim površinama u formi dodekaedra. Dodekaedar je jedno od pet Platonovih tijela iz Svete geometrije, Svako tijelo je vezano za po jedan element: zemlja, voda, vatra, vazduh dok je dodekaedar, vezan za kosmos. Snop svjetlosti se usmjerava i umnožava odbijanjem o refleksne površine i kroz dejstvo kristala multiplicira. Kao konačan produkt dobijamo usmjerenu i umnoženu energiju koja nema izlaz, jer je zatvorena u dodekaedru.

Posmatrač uz pomoć kamere ima priliku da zaviri u “stvaralačku tajnu”.

 

maja instalacija
instalacija

 

maja video
video

 

fvu flajer

ishodi

edibaneri

MMS Project1

 

 

 

 

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

 

NA VRH