NASTAVA SE OBAVLJA PO VAŽEĆEM RASPOREDU, uz nužno odstupanje od obima i sadržaja iste. Naredne sedmice ste u obavezi da prisustvujete svim online časovima, koji će počinjati po terminima iz rasporeda, ali će trajati do 40 minuta.

Nastavnici su dužni da vam objasne način rada i oblike provjere znanja u datim okolnostima (svako ponaosob, jer svaka oblast i nastavnik imaju svoje načine i potrebe). Takođe, nastavnici će vas uputiti u sve dodatne detalje rada i komunikacije (konsultacije, literatura, kolokvijumi, testovi, seminari, praktični rad, tutorijali, vježbe, eseji,...).

Instrukcije za upotrebu ZOOM aplikacije možete pronaći ovdje (Hvala FITovcima!), pa se upoznajte sa njima. Bilo bi korisno da u privatnoj režiji kroz privatne meetinge između sebe provježbate upotrebu, kako biste bili spremniji za sastanke naredne i svih narednih sedmica. Upotreba je laka i vrlo intuitivna.

Preporuka: Aplikacija ZOOM se lako instalira na računarima i telefonima, ali zbog udobnosti rada i praćenja toplo preporučujem upotrebu sa računara.

Raspored časova na ZOOM-u:

I godina

II godina

III godina

Opravdanja odustva

Odsustvo sa online nastave će se tolerisati kao i kod redovne nastave - dakle, samo u zaista opravdanim slučajevima. Data situacija svakako svima nama usložnjava situaciju. Ona na nas različito utiče što na materijalnom, što na duhovnom planu. Stoga, budite slobodni da nas upozorite na prepreke koje vas objektivno sprečavaju da pohađate daljinsku nastavu i/ili neki oblik kreativnog rada i učenja.

.....

 

fvu flajer

ishodi

edibaneri

MMS Project1

 

 

 

 

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

 

NA VRH