S obzirom na učestale upite sa vaše strane u vezi sa kolokvijumima, ispitnim rokovima i slično, evo kako stoje stvari:

1. Kolokvijumi, martovski vanredni rok i svi ostali oblici provjere znanja su zvanično odloženi do daljnjega i njihovo zvanično aktiviranje će zavisiti od vis major.

2. FVU je mjesto humanizma i progresa koji se temelji na kreativnosti koja nam je svima potrebna, vama u strukovnom rastu, nama u pedagoškom nadzoru.

3. Iz 1. i 2. slijedin da će nastavnici svojim kreativnim kapacitetom osmisliti način da vam omoguće predispitne provjere znanja (kolokvijume) i o tome vas obavještavaju na časovima.

Da zaključim, vis major vreba na svakom ćošku da nešto pokvari ili uništi. Najbolji lijek protiv toga je igra=kreacija - samo se sjetite prošlogodišnje reklamne poruke FVU. Umjetnost je igra, a igra je lijek!

Igrajte se!

Prof.mr Nikola Latković, MFA
Dekan FVU

 

fvu flajer

ishodi

edibaneri

MMS Project1

 

 

 

 

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

 

NA VRH