U okviru programa humanitarnih akcija Fakulteta vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran, početkom jula ove godine otpočela je prva faza implementacije projekta Art terapija, u okviru kojeg će profesori i studenti ovog fakulteta zajedno sa osobljem u ZU Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota“ Kotor, učestvovati u razvijanju jedinstvenog programa ekspresivne art terapije. 

Art terapija će se sprovoditi u gore pomenutoj bolnici i služiće da unaprijedi  kvalitet rada sa pacijentima ove ustanove. Kao alat i primarni način komunikacije u ovom procesu, koristiće se umjetnički mediji i kreativno izražavanje (slikanje, crtanje, modelovanje i slične tehnike) kako bi se kroz kreaciju pacijentima omogućio bolji pristup vlastitim osjećajima i mislima.  Art terapija će se zasnivati prvenstveno na radu sa pacijentima, ali i osobljem, u cilju njihovog obučavanja u ovoj vrsti pružanja pomoći.

U prvoj fazi sprovođenja projekta jul-avgust 2021, dvije profesorice i slikarke FVU, Marija Džoganović i Katarina Laković oslikavaće spoljnu fasadu zgrade novootvorene ambulante za dječju i adolescentnu psihijatriju i fasadu zgrade radno-okupacione terapije, čiji ukupan prostor iznosi 120m2. Uporedo sa oslikavanjem, umjetnice će sprovoditi radionice sa ženskim pacijentima sa akutnog i hroničnog odjeljenja,  uz prisustvo defektologa i nadzor psihijatara i medicinskog osoblja.

Planirano je da projekat bude nastavljen od septembra  kada će se radionice sa pacijentima sprovoditi jednom nedjeljno. Tokom radionica, stručni kadar će se upoznati sa osnovnim principima ovog holističkog pristupa liječenja u cilju dobrobiti pacijenata. 

Ovaj projekat ima za cilj destigmatizaciju mentalnih bolesnika ZU Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota“ Kotor koja je jedina te vrste u našoj zemlji. Takođe se očekuje da višemjesečne posjete umjetnika ovoj zdravstvenoj ustanovi  i kontinuirani rad sa pacijentima imaju misiju da pomognu pacijentima u ostvarivanju i održavanju novih odnosa  sa spoljašnjim svijetom.

Početnu fazu ovog projekta je podržala NLB banka.

 

art terapijaScreenshot 2021 08 02 at 13.36.46art terapijaScreenshot 2021 08 02 at 13.36.54art terapijaScreenshot 2021 08 02 at 13.37.04art terapijaScreenshot 2021 08 02 at 13.37.11

NA VRH