Raspored za septembarski rok je sledeći:

 

Marko Gošović:

Uvod u dizajn zvuka, 09.septembar, u 12:00h

Marija Džoganović:

Vizuelna kultura, 13.septembar u 12:00h

Nikola Latković:

Uvod u Web, 10.septembar u 16:00h

Dizajn i reklama, IITD,  14.septembar u 09:00h

Dizajn (modul master) 14.septembar u 12:00h

Grafičko oblikovanje, Tipografija, Knjiga,  14.septembar u 12:00h

Vesna Tripković:

Engleski jezik I, 15.septembar u 09:00h

Balša Gobović:

Fotografija 2, 3 i 4, 15.septembar u 10:00h

Uvod u fotografiju,  Tehnologija fotografije, Fotografija (modul master) 16.septembar u 10:00h

Dino Karailo:

16. septembar: Digitalna umjetnost i animacija 10:00h

Umjetnost u prostoru 11:00h, Digitalno slikanje 11:30h, 3D 12:00h

Digitalna umjetnost i animacija (modul master) 12:30h

Nikola Simanić:

Dizajn karaktera, 17.septembar u 12:00h

Marko Stamenković:

17.septembar u 11:00h (Opšta istorija umjetnosti, Savremena umjetnost, Savremene teorije slike)

Biljana Vušović:

24. septembar u 10:00h (KVF, MMS1, MMS2, Menadžment u kulturi)

NA VRH