Magistarski rad kandidata Tijane Lazarević pod nazivom „Uloga ilustracije u početnom opismenjavanju djece u Crnoj Gori“ izložen u Biblioteci Univerziteta „Mediteran“ Podgorica i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana počev od 22.09.2021. u vremenu od 08:00-16:00 h.

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu vizuelnih umjetnosti u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli fakulteta i web sajtu Univerziteta „Mediteran“ Podgorica.

NA VRH