Uslovi konkursa su navedeni su ovdje. Izrađeni konkursni rad potrebno je dostaviti najkasnije do 05. 11. 2021.g. u zatvorenoj koverti na naznačenoj adresi koja se nalazi u okviru Uslova konkursa. NAGRADNI FOND: Sredstva za realizaciju konkursa iznose 500,00e sa uračunatima porezima.
NA VRH