Ovdje možete pogledati rezultate Konkursa za izbor loga za Fond za inovacije, koji je objavljen na sajtu fakulteta 3.11., a zatvoren u petak 3. decembra. Nakon zasijedanja Komisije, od 11 pristiglih radova 9 je isključeno iz daljeg procesa vrednovanja, a za dva je ocijenjeno da kvalitetom zavređuju posebnu pažnju, ali su im potrebna izvjesna unapređenja. 

NA VRH