Dekanica Fakulteta vizuelnih umjetnosti mr Marija Džoganović i poslovna direktorica Centra savremene umjetnosti Jelena Božović potpisale su  Memorandum o saradnji Fakulteta vizuelnih umjetnosti Univerziteta "Mediteran" Podgorica i Centra savremene umjetnosti Crne Gore. Dekanica Džoganović i  poslovna direktorka Centra Jelena Božović su  izrazile zadovoljstvo zbog potpisivanja ovog sporazuma i istakle su važnost povezivanja institucije visokog obrazovanja u vizuelnim umjetnostima sa nacionalnom institucijom kulture čiji programski koncept  podrazumijeva i realizaciju programa iz oblasti vizuelnih umjetnosti.  

Memorandum o saradnji daje Centru mogućnost stručnog savjetovanja iz oblasti fotografije, dizajna, audio-vizuelnih umjetnosti, digitalne umjetnosti, dizajna zvuka, ali i iz oblasti strateškog menadžmenta ili upravljanja u oblasti kulture, dok je Fakultet vizuelnih umjetnosti ovim Sporazumom, između ostalog, omogućio studentima učešće u programima Centra savremene umjetnosti Crne Gore kroz saradnju sa kustosima Centra u pripremi i realizaciji izložbi, što  ujedno predstavlja i edukativni proces za buduće umjetnike.

Memorandum je zaključen na dvije godine,  a prvi korak  saradnje rezultiraće  izložbom Fakulteta vizuelnih umjetnosti u galeriji Centra savremene umjetnosti Crne Gore Perjanički dom koja je  zakazana za 9. jun 2022.godine.

 

foto

NA VRH