Studentski bijenale koji će biti održan od 03 do 09. septembra 2022 u Novom Sadu, poziva studente ili grupe studenata iz regiona da konkurišu radovima nastalim u periodu 2018–2022, u okviru ili van studija, koji preispituju temu fluidnosti, a pripadaju oblasti scenskog dizajna.
 
Rok za prijavu na konkurs je 15. maj 2022 koja se dostavlja popunjavanjem obrasca koji mozete naí na linku u nastavku: https://ulus.rs/blog/konkurs-za-studentski-bijenale-scenskog-dizajna/
NA VRH