Crna Gora od maja 2022. godine postaje 44. zemlja članica evropske asocijacije  CCPT u statusu stalnog člana, pored Italije, Estonije i Bugarske. Članstvo u pomenutoj asocijaciji su već ranije stekle neke od zemalja regiona.

U cilju osnaživanja međukulturne saradnje, razvijanja kulturne diplomatije i omogućavanja veće dostupnosti crnogorskog kulturnog sektora evropskim istraživačkim centrima, univerzitetima, institucijama kulture, kreatorima kulturnih politika i menadžerima u kulturi, Fakultet vizuelnih umjetnosti Univerziteta “Mediteran” Podgorica u saradnji sa Centrom savremene umjetnosti, pokrenuo je još početkom godine, pregovore o učlanjivanju Crne Gore u pomenutu evropsku asocijaciju.  

 „U pitanju je važan korak koji je preuzeo Unvierzitet „Mediteran“ Podgorica na koji smo jako ponosni. Posebno smatram značajnim činjenicu da ovim i sličnim aktivnostima akademska zajednica u Crnoj Gori pokazuje da izlazi iz davno zacrtanih okvira i počinje da preuzima uloge koje imaju širi značaj za razvoj zajednice„ izjavila je mr Dragica Anđelić, generalna sekretarka Univerziteta „Mediteran“ Podgorica.

Povodom članstva u evropskoj asocijaciji, rukovoditeljka Kancelarije za međunarodnu saradnju i saradnica u nastavi na Fakultetu vizuelnih umjetnosti mr Nataša Kraljević smatra „da je učešće zemlje u pomenutoj asocijaciji jedan od načina promovisanja kulturne diplomatije Crne Gore, te da pristupanje, osim direktnih benefita za kulturni sektor doprinosi razvoju međukulturnih projekata i pokazuje zrelost i kapacitet zemlje da učestvuje u programima na evropskom i svjetskom nivou. Kraljević je takođe istakla „da je Crna Gora naslijedila trend odvojenosti javne diplomatije od kulturne diplomatije, te da ovakve i slične aktivnosti institucija visokog obrazovanja govore u prilog potrebi za horizontalnim umrežavanjem, povezivanjem i boljom saradnjom svih činilaca društva.“

Kao jedna od učesnica u pregovorima o članstvu Crne Gore u CCPT – u, poslovna direktorka Centra savremene umjetnosti Jelena Božović smatra da je umjetnost uvijek predstavljala jedan od osnovnih instrumenata koje Crna Gora može koristiti u međunarodnoj saradnji, te da je u pregovorima za članstvo učestvovala, smatrajući da je Centar savremene umjetnosti institucija koja u toj komunikaciji treba da ima noseće mjesto. „Centar savremene umjetnosti kao nacionalna institucija kulture ima za zadatak da svojim aktivnostima prizvodi ali i da učestvuje u programima koji čine korak naprijed  u povezivanju crnogorske kulturne scene sa ostatkom svijeta. S tim u vezi, članstvo u CCPT-u je jedan od primjera kako se kroz set unaprijed dobro planiranih i dogovorenih koraka, može uspješno sarađivati i dovesti do ozbiljnih rezultata.“ Božović je takođe istakla dobru saradnju sa Fakultetom vizuelnih umjetnosti koja je otpočela početkom godine potpisivanjem Memoranduma o saradnji dvije ustanove.

CCPT (Asocijacija evropskih kulturnih politika i trendova), koju je Savjet Evrope osnovao 1998. godine služi da generiše i revidira standarde kulturne politike, pružajući znanje, statistiku i resurse zemljama članicama, dok zemlje članice postaju dostupne široj evropskoj javnosti kroz dobijanje CCPT profila, koji sadrži informacije o istorijskom razvoju, strukturi kulturnog sektora ali i o specifičnostima i tekućim debatama u kulturnim politikama u zemlji.  

Zbog značaja koje članstvo u pomenutoj asocijaciji daje zemlji na polju međukulturne saradnje, Univerzitet “Mediteran” Podgorica – visokoškolska ustanova koja od svog osnivanja intenzivno djeluje na unapređenju kvaliteta studija i kreiranju modernih, konkurentnih i kvalitetnih programa, preuzela je za Crnu Goru ulogu predstavnika članstva u CCPT Asocijaciji. Sa ciljem pružanja podrške kulturnom, naučnom i istraživačkom sektoru u zemlji, ali i sa namjerom da osnaži kulturnu diplomatiju Crne Gore, Univerzitet „Mediteran“ Podgorica je odlučan da kroz pomenutu Asocijaciju bolje upozna evropsku javnost  sa crnogorskom kulturom, baštinom, kulturnom politikom i trendovima.

 

CCPT logo

NA VRH