U srijedu 18.05 u okviru programa SRIJEDOM U 6 održao je predavanje Petar Ćuković, istoričar umjetnosti i dugogodišnji profesor na Fakultetu vizuelnih umjetnosti Univerziteta "Mediteran" Podgorica na temu "Ticijanova slika: alegorija razboritosti po Ervinu Panofskom". Predavanje prof. Ćukovića je posljednje popodnevno okupljanje organizovano na Fakultetu vizuelnih umjetnosti u ovog akademskoj godini i 21. po redu od početka godine.

SRIJEDOM U 6 je dvosemestralno koncipiran program nedjeljnih, diskurzivnih događaja u projekcionoj sali Fakulteta vizuelnih umjetnosti Univerziteta “Mediteran” u Podgorici, nastao inicijativom nastavnog osoblja ovog fakulteta, sa ciljem predstavljanja relevantnih i društveno angažovanih tema, ideja i projekata.  

Fakultet vizuelnih umjetnosti je ove akademske godine kroz svoje programe ugostio preko dvadeset umjetnika, profesora i profesionalaca koji su kroz sebi bliske teme, projekte ili aktivnosti upoznali studente sa aktuelnim kulturnim pojavama i trendovima umjetničkog izraza koji pružaju (ili mogu pružiti) nove ili drugačije odgovore na društvene izazove sa kojima se svi danas suočavamo.

Iako prvenstveno namijenjen studentskoj zajednici Fakulteta vizuelnih umjetnosti, program je okupljao i studente drugih fakulteta Univerziteta "Mediteran" Podgorica, ali i mlade ljude koji studiraju na drugim crnogorskim univerzitetima, profesionalce i zainteresovanu javnost.

S tim u vezi, tim programa SRIJEDOM U 6 koji čine profesori Marija Džoganović, Katarina Laković, Balša Gobović, Nataša Kraljević i student II godine Jovan Alavanja se zahvaljuju učesnicima popodnevnih razgovora na sjajnim prezentacijama i njihovoj volji i potrebi da zajedno sa nama učestvuju u obrazovanju mladih.
NA VRH