U akademskoj 2021-22. godini Fakultet vizuelnih umjetnosti je pored primarne djelatnosti visokog obrazovanja mladih umjetnika sproveo, obavio i dostigao:

✅ART TERAPIJA - projekat FVU & psihijatrijska bolnica Dobrota, izložba pacijenata u KC Kotor (septembar 2021) obilježavanje Evropske kulturne baštine uz podršku Ministarstva kulture 2021;
✅21 program SRIJEDOM U 6 - diskurzivni događaji srijedom u formatu manje formalnih verbalnih prezentacija, projekcija audio i video materijala, kao i pratećih razgovora sa publikom 21-22;
✅četiri izložbe studenata III & IV godine u kafe/galeriji Biro 21-22;
✅ učešće šest studenata FVU u Erasmus + programu razmjene studenata u Slovačkoj i Grčkoj 21-22;
✅ FVU studentkinja dobitnica studentske Nagrade Glavnog grada za istaknute rezultate u prethodnoj studijskoj godini 2021;
✅objavljene dvije priče na sajtu Dani evropske baštine profesora FVU 2022;
✅potpisan Memorandum o saradnji FVU & Centra savremene umjetnosti Crne Gore 2022;
✅ učešće studenata FVU u projektu "Balkan Voices" koji se sprovodi uz podršku Francuskog ministarstva vanjskih poslova 2022;
✅ učešće studenata na više Masterklas predavanja u organizaciji CSUCG, Švedske ambasade i Filmskog centra Crne Gore 2022;
✅ učešće profesora FVU na Erasmus + programu razmjene u Španiji, Rumuniji & Slovačkoj 2022;
✅ posjeta studenata FVU institucijama kulture u okviru programa horizontalne saradnje & umrežavanja kroz predmet Menadžment u kulturi 2022;
✅učešće studentkinje FVU u studentskom žiriju UnderhillFest festivala dokumentarnog filma u junu 2022;
✅ ulazak Crne Gore u evropsku asocijaciju Compendium Cultural Policies & Trends - Univerzitet "Mediteran" Podgorica i izbor prof. FVU za experta asocijacije za Crnu Goru;
✅ učešće akademskog osoblja FVU na više regionalnih konferencija tokom akademske 2021-22 godine;
✅ učešće FVU u dva programa Erasmus capacity building u saradnji sa evropskim akademijama - to be announced...
✅ učešće FVU u programu Culture Media sa istaknutim evropskim umjetničkim institucijama - to be announced..
✅ potpisani novi Memorandumi o saradnji sa umjetničkim akademijama iz Italije, Srbije i Španije;
✅ aktivno učešće akademskog osoblja FVU u izradi prvog Plana rodne ravnopravnosti koji je donio Univerzitet "Mediteran" Podgorica 2022.godine;
✅ otvorena izložba "Olovne godine" - studenata FVU svih modula u Perjaničkom domu CSUCG 9.jun 2022,
✅ otvorena izložba fotografija "Odraz" prof. doc Balše Gobovića u Perjaničkom domu CSUCG 16.jun 2022;
✅ otvorena izložba slika "Monolozi" prof. Nele Darmanović u Perjaničkom domu CSUCG 23. jun 2022,
✅ izložba instalacija u prostoru "Čistilište" profesorica Marije Džoganović & Katarine Laković u Perjaničkom domu CSUCG 30.jun 2022 u 19h - coming soon...
✅ izložba"Kobaltna šuma"prof. Nikole Simanića u Dvorcu Petrovića, CSUCG 30.jun 2022 u 20h - coming soon...
✅ izložba reDesign prof. Nikole Latkovića u Perjaničkom domu CSUCG 7.jula 2022 - to be announced...

Veoma ponosni na godinu za nama!
Učite sa najboljima!
Fakultet vizuelnih umjetnosti
Univerzitet "Mediteran" Podgorica

 

fvu logo

NA VRH