35. broj biltena koji tromjesečno objavljuje evropska asocijacija Compendium of Cultural Policies and Trends, sadrži informaciju o Crnoj Gori kao novom članu, Univerzitetu "Mediteran" Podgorica kao nosiocu crnogorskog članstva i detalje o izboru nove ekspertkinje za Crnu Goru u pomenutoj asocijaciji, koleginice Nataše Kraljević. Pdf verziju biltena pogledajte ovdje.

NA VRH