Fakultet vizuelnih umjetnosti, Univerziteta Mediteran u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti, Univerziteta Crne Gore kao i mnogobrojnim drugim partnerima, te univerzitetima  iz regiona (Italija, Slovenija, Kosovo, Grčka i Albanija) implementatori su ERASMUS + projekta pod nazivom E.L.E.G.A.N.T.S. (E- Learning Gamifyed and Networked Training for Startupper)
 
Kao vodeći resori, institucije, organizacije i asocijacije koje u Crnoj Gori podstiču inovacionu djelatnost u društvu i čija misija i programska orijentacija usmjerena na podršku inovacionoj djelatnosti, preduzetnicima i biznis sektoru u različitim oblastima kreativnih industrija,  šaljemo Vam u nastavku ovog mejla UPITNIK koji Vas molimo da proslijedite Vašim korisnicima, sa molbom da ga popune u cilju prikupljanja podataka od relevantnih aktera koji aktivno djeluju u polju tehnoloških i obrazovnih inovacija. 
 
Kako je jedan od glavnih ciljeva ovog projekta da identifikuje obrazovne potrebe ključnih ciljnih grupa u kontekstu neophodnih znanja, vještina i sposobnosti pri prihvatanju, razumijevanju i korišćenju novih tehnologija u oblasti kulturnih i kreativnih industrija, tako Vas molimo da nam u ovom istraživanju poredstvom UPITNIKA pomognete, i podjelite ga svojim klijentima/korisnicima za čije popunjavanje je potrebno max. 5 minuta.
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5EExpPEgGDuhJ4AGqu_fyjPtbgkJMD3VXeuoUvR_bn5MZsQ/viewform
 
Nove tehnologije (emerging technologies), u kontekstu ovog Upitnika, podrazumjevaju tehničke inovacije koje su posljedica tehnološke revolucije i konvergencije, a čiji razvoj i praktična primjena omogućavaju dugoročne, održive i kompetitivne prednosti pojedinaca, institucija i organizacija. Nove tehnologije uključuju lepezu tehničko-tehnoloških alata i resursa čija primjena je moguća u okviru polja obrazovanja, informisanja, nano- i biotehnologija, robotike, vještačke inteligencije, its.

Istraživanje je anonimno i rezultati će biti korišćeni isključivo u naučne svrhe.

 
Elegants Official Logo
NA VRH