U nastavku pročitajte poruku prof. dr Sava Markovića, rektora Univerziteta "Mediteran" Podgorica:

Dragi studenti,

Sa zahvalnošću i ponosom, poželio bih vam dobrodošlicu na  Univerzitet “Mediteran” Podgorica u novu,  akademsku 2023-24 godinu. Vjerujem da ćete biti najbolja generacija koja će hrabro ponijeti odgovornost i pružiti snažan doprinos razvoju bolje budućnosti naše zemlje. Radujem se što ćete postati dio naše akademske zajednice i vjerujem da ćete uskoro biti ponosni što ste njen član.

Naš cilj je da vam pružimo višestruko obrazovanje visokog nivoa koje će ispuniti vaša očekivanja ne samo u pogledu sticanja znanja i vještina, već i otvaranja vaših budućih profesionalnih mogućnosti. Kao što znamo, svrha akademskog putovanja nije ograničena na sticanje diplome; ništa manje važno je postizanje akademske kompetencije kognitivnog znanja, vještina, stavova, karaktera i ličnosti. S tim u vezi vjerujem, da akademski kadar Univerziteta “Mediteran” Podgorica koji već  osamnaest godina visoko obrazuje, obučava i stvara profesionalce u sferi  pravnih nauka, ekonomije, turizma, informacionih tehnologija, jezika i umjetnosti i generacijama doprinosi razvoju našeg društva čineći sastavni dio državnih, lokalnih institucija, nevladinog ili kreativnog sektora , predstavlja pravu adresu za sticanje potrebnih znanja.  

Kao prva privatna, visokoškolska ustanova, naš univerzitet je često primoran  da brani privatno obrazovanje i dokazuje kvalitet, nasuprot nekim uvriježenim i naslijeđenim praksama prošlog vremena. Osim što su najznačajniji svjetski univerziteti upravo privatni, naši uspješni pojedinci koje je Univerziteta “Mediteran” iznjedrio, međunarodne nagrade i značajna evropska partnerstva, takođe govore u prilog činjenici, da je kultura učenja i ponašanja koju baštinimo, budućnost obrazovanja.

Želim vam u ime akademske zajednice puno uspjeha u studiranju, sigurnost i zdravlje, i nadam se da će vaš novi kurs na putevima znanja na Univerzitetu “Mediteran” Podgorica biti prekretnica u vašoj budućoj karijeri.

Mnogo sreće mladi ljudi!

Prof. dr Savo Marković, rektor

Univerzitet “Mediteran” Podgori

18. 09 2023.

 

image 1

 

NA VRH