U nastavku možete pronaći raspored prvog kolokvijuma u zimskom semestru 2023/2024:

 
Prva godina
Crtanje 1 - 16.10. / 23.10.
Vizuelna kultura 24.10. / 31.10.
Uvod u dizajn zvuka 25.10. / 01.11.
Autorstvo - 19.10. / 26.10
Opšta istorija umjetnosti 1 - 26.10./ 02.11.
Pismo i tipografija - 20.10. / 27.10.
 
Druga godina
Engleski jezik 2 - 23.10. / 30.10.
Istorija moderne umjetnosti  - 19.10.u 14.00h /  26.10. u 14.00h
Ilustracija - 24.10. / 31.10.
Video i novi mediji - 18.10. / 25.10.
Slikanje - 19.10. / 26.10.
Digitalno slikanje 20.10. / 27.10.
 
Treća godina
Digitalna kultura - 23.10. / 30.10.
Odnosi s javnošću - 25.10. / 01.11.
 MMS 1 - 24.10. / 31.10.
Moduli - po dogovoru sa predmetnim profesorima.
NA VRH