U nastavku se nalazi raspored kolokvijuma. Svi kolokvijumi počinju po rasporedu održavanja nastave, osim ako nije naznačeno drugačije.
Prva godina
Crtanje 1 - 04.12. / 11.12.
Vizuelna kultura 28.11. / 05.12.
Uvod u dizajn zvuka 06.12. / 13.12.
Autorstvo - 30.11. / 07.12
Opšta istorija umjetnosti 1 - 14.12./ 21.12.
Pismo i tipografija - 08.12. / 22.12.
 
Druga godina
Engleski jezik 2 - 04.12. / 11.12.
Istorija moderne umjetnosti  - 11.12.u 13.00h /  18.12. u 13.00h
Ilustracija - 05.12. / 12.12.
Video i novi mediji - 29.12. / 06.12.
Slikanje - 30.11. / 07.12.
Digitalno slikanje 01.12. / 08.12.
 
Treća godina
Digitalna kultura - 04.12. / 11.12.
Odnosi s javnošću - po dogovoru sa profesoricom
 MMS 1 - 05.12. / 12.12.
Moduli - po dogovoru sa predmetnim profesorima.
NA VRH