U sklopu ERASMUS+ programa kreditne mobilnosti, Univerzitet West Attica omogućio je jedno (1) mjesto za studenta/kinju Fakulteta vizuelnih umjetnosti za akademsku 2024/25 godinu, zimski semestar (septembar-decembar 2024.godine) i to
za studenta/kinju II i III godine, koji će u zimskom semestru pohađati III ili V semestar.
Programe https://erasmus.uniwa.gr/en/erasmus/course-catalogue/ koje Fakultet primijenjenih umjetnosti & kulture, Univerziteta West Attica nudi su: 
- odsjek za grafički dizajn i vizuelne komunikacije https://gd.uniwa.gr/en/erasmus/
- odsjek za dizajn enterijera, https://ia.uniwa.gr/en/home-page/ 
 
Zainteresovani  kandidati su obavezni da dostave:

- Uvjerenje o položenim ispitima;
- Kopiju pasoša;
- Uvjerenje ili dokaz o poznavanju stranog jezika (najmanje potreban B1 nivo engleskog jezika);
- Prijavni formular (u prilogu) 

 
Dokumenta se dostavljaju elektronski, na mejl adresu: medjunarodna.saradnja@unimediteran.net 

Krajnji rok za prijavu je petak, 5. april, 2024. godine.  Aplikacije prijavljene posle navedenog roka neće biti razmatrane. 

NA VRH