U nastavku je raspored kolokvijuma. Kolokvijumi se organizuju u skladu sa redovnim terminima nastave, osim ako nije drugačije naznačeno.

 

I godina

· Crtanje 2 20.05. / 27.05.

· Engleski jezik 1 07.05. / 14.05.

· Opšta istorija umjetnosti 2 07.05. / 14.05.

· Grafičko oblikovanje 08.05. / 15.05.

· Dizajn karaktera 09.05. / 16.05.

· Tehnologija fotografije 24.05.

 

II godina

· Umjetnost pokretnih slika 29.04 / 13.05.

· Umjetnost u prostoru 07.05. / 14.05.

· Menadžment u kulturi 24.04 / 08.05.

· Savremena umjetnost 08.05. / 15.05.

· Uvod u fotografiju 23.05.

· Uvod u dizajn scene i enterijera 10.05. / 17.05.

 

III godina

· Preduzetništvo 13.05. / 20.05.

· Produkcija umjetničkih projekata 08.05. / 15.05.

· MMS 2 08.05. / 15.05.

· Moduli po dogovoru sa predmetnim profesorima.

 

Master

· Metodologija nastave umjetničkih predmeta 17.05. / 24.05.

· Savremene teorije slike 1 13.05. / 20.05.

· Moduli po dogovoru sa mentorima.

 

U slučaju izmjena ili dodatnih informacija, bićete obavješteni na vrijeme.

NA VRH