Dekanka Fakulteta vizuelnih umjetnosti mr Marija Džoganović je u srijedu 29. maja 2024 godine u Evropskoj kući, potpisala Memorandum o saradnji sa NVO Kulturni centar Homer na uvodnoj konferenciji  projekta "Muzej za sve - put ka pristupačnijim muzejima u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini" organizovanoj povodom najave zajedničkih aktivnosti na projektu, čiji su partneri, pored Kulturnog centra Homer,  i JU Biblioteka za slijepe Crne Gore i Udruženje Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine iz Sarajeva. 

Pored nabrojanih, u projektu učestvuju odabrani muzeji iz Crne Gore i BiH (Prirodnjački muzej Crne Gore, Zavičajni muzej Pljevlja, Polimski muzej Berane, Narodni muzej Crne Gore i Muzeji i galerije Podgorice, Historijski muzej BiH u Sarajevu, Umjetnička galerija BiH u Sarajevu, Muzej Hercegovine iz Trebinja i Muzej grada Mostara), kao i jedna visokoškolska ustanova, Fakultet vizuelnih umjetnosti, Univerziteta "Mediteran" Podgorica.
 
Projekat „Muzej za sve – Put ka pristupačnijim muzejima u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini“ će trajati 18 mjeseci, a podržao ga je UNESCO u okviru zajedničkog projekta „CC4WBs – Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan“ 

 
Čestitamo!
 
 
Unesco Project
NA VRH