Na svim organizacionim jedinicama Univerziteta “Mediteran“ organizovaće se dodatni popravni avgustovski ispitni rok (u daljem tekstu: avgustovski rok) za sve studente prve, druge i treće godine osnovnih, studente specijalističkih i magistarskih studija, u periodu od 20. 08. 2018. godine do 01. 09. 2018. godine.

U avgustovskom ispitnom roku studenti mogu polagati tri ispita, po vlastitom izboru, pod uslovom da su pratili nastavu iz predmeta čije se polaganje zahtijeva.

Prijava ispita za avgustovski rok vršiće se u periodu od 28. 06. 2018. godine do 07. 07. 2018 . godine.

Studenti su u obavezi da uplate iznos od 50 eura po ispitu za polaganje ispita u avgustovskom roku, saglasno Odluci Upravnog odbora br. R- 984-17 od 26. 04. 2017. godine

 

fvu flajer

ishodi

edibaneri

MMS Project1

 

 

 

 

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

 

NA VRH