Obavještavam vas da će se drugi ispitni termin avgustovskog roka održati u periodu od 05-15.09.2018. godine, na svim ornanizacionim jedinicama, kao i za studente svih nivoa studija.

Studenti mogu polagati tri ispita, po vlastitom izboru, pod uslovom da su pratili nastavu iz predmeta čije se polaganje zahtijeva.

Prijava ispita vršiće se 03. i 04. 09. 2018. godine.

Organizacione jedinice Univerziteta su u obavezi da 04. 09. 2018. godine, istaknu na svojoj oglasnoj tabli i web site-u raspored polaganja ispita za drugi ispitni termin avgustovskog roka.

Studenti su u obavezi da uplate iznos od 50 eura po ispitu za polaganje ispita saglasno Odluci Upravnog odbora br. R- 984-17 od 26. 04. 2017. godine.

fvu flajer

ishodi

edibaneri

MMS Project1

 

 

 

 

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

NA VRH