Pogledajte spisak termina popravnog avgustovskog roka:
 
 
Engleski jezik IV
ponedeljak, 10.09. u 10h
doc. dr Vesna Tripković - Samardžić

Grafički dizajn V (stari NPP)
prof. mr Nikola Latković
ponedeljak, 11.09. u 12h
 
Fotografija I
utorak, 11.09. u 10h
Stevo Vasiljević
 
Aplikativni programi II
srijeda, 12.09. u 10h 
prof.mr Katarina Švabić 
 
Grafički dizajn II
srijeda, 12.09. u 10h 
prof.mr Katarina Švabić
 
Aplikativni programi  III
cetvrtak, 13.09. u 10h 
prof.mr Nikola Simanić
 
Aplikativni programi III (stari NPP)
prof. mr Nikola Simanić
cetvrtak, 13.09. u 10h 
 
Grafički dizajn IV 
cetvrtak, 13.09. u 10h   
prof.mr Nikola Simanić 
 
Aplikativni programi  IV
petak, 14.09. u 10h
prof.mr Dino Karailo
 
Digitalna postprodukcija (stari NPP)
petak, 14.09. u 10h
prof.mr Dino Karailo

fvu flajer

ishodi

edibaneri

MMS Project1

 

 

 

 

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

NA VRH