Tina Kuzman, magistrant Fakulteta vizuelnih umjetnosti, braniće magistarski rad „Producent kao autor“, dana 03.07.2019.godine sa početkom u 12:45 časova, u Projekcionoj sali Univerziteta.

Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, odlukom broj R- 1098/2-19 od 31.05.2019.godine, u sastavu:

  • Doc. mr Biljana Vušović, docent na Fakultetu vizuelnih umjetnosti Univerziteta "Mediteran” u Podgorici, predsjednik;
  • Prof. mr Andro Martinović, vanredni profesor na Fakultetu vizuelnih umjetnosti Univerziteta ,,Mediteran” u Podgorici, mentor;
  • Doc. mr Marko Gošović, docent na Fakultetu vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran u Podgorici, član.

 

fvu flajer

ishodi

edibaneri

MMS Project1

 

 

 

 

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

 

NA VRH