Da je master rad Mine Janković pod nazivom Reklamna fotografija u Crnoj Gori izložen u Biblioteci Univerziteta „Mediteran“ Podgorica i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana počev od 19.06.2019. u vremenu od 08:00-16:00 h.

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu vizuelnih umjetnosti u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli fakulteta i web sajtu Univerziteta „Mediteran“ Podgorica. 

 

fvu flajer

ishodi

edibaneri

MMS Project1

 

 

 

 

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

 

NA VRH