Na osnovu zahtjeva studenata, Univerzitet Mediteran – Fakultet vizuelnih umjetnosti organizuje produženi avgustovski ispitni rok, koji će biti održan od 9. do 19. septembra 2019.

U produženom avgustovskom ispitnom roku studenti mogu polagati tri ispita, po vlastitom izboru, pod uslovom da su pratili nastavu iz predmeta čije se polaganje zahtijeva.

Prijava ispita i uplata za produženi avgustovski rok vršiće se u ponedeljak, 2. septembra i u utorak 3. septembra. Studenti su u obavezi da uplate iznos od 50 eura po ispitu.

Napominjemo da će samo blagovremene prijave ispita biti uvažene i da će, u skladu sa njima, biti kreiran raspored održavanja ispita.

 

fvu flajer

ishodi

edibaneri

MMS Project1

 

 

 

 

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

 

NA VRH