Raspored termina septembarskog ispitnog roka:

30. septembar u 10h – Petar Cukovic
Istorija umjetnosti II
Aleksa Popovic, Andjela Bulatovic

Istorija umjetnosti I
Aleksa Popovic, Dejana Pavlovic

Umjetnost XX vijeka I
Novak Rasovic, Nada Knezevic

Umjetnost XX vijeka II
Novak Rasovic, Nada Knezevic, Andjela Bulatovic

Savremene teorije slike II
Stefan Vukicevic

30. septembar u 17h – Masa Jovovicž

Metodika nastave s.u.p.
Stefan Vukicevic

1. oktobar u 10h – Drazen Stojovic
Uvod u web dizajn
Sandra Joksimovic

1. oktobar u 11h – Marija Dzoganovic
MMS 2, Vizuelna kultura, Dizajn i reklama
Sandra Joksimovic

1. oktobar u 13h – Nikola Simanic
Animacija vizuelnih elemenata
Andrea Adzic, Novak Rasovic, Andreja Perovic

2. oktobar u 9h – Nikola Latkovic
Tipografija, Knjiga, Istorija i teorija dizajna
Sandra Joksimovic
Istorija i teorija dizajna
Andjela Vujicic
Aplikativni programi I
Sandra Joksimovic, Dejana Pavlovic

3. oktobar u 11h – Dino Karailo
Umjetnost pokretnih slika
Andrea Adzic, Novak Rasovic

Graficki dizajn 2
Dejana Pavlovic

1. oktobar u 11h - Danijela Darmanovic
Likovni atelje III, IV
Novak Rasovic, Aleska Popovic

4. oktobar u 9h – Andjela J. Stojanovic
Kultura govorne i pisane komunikacije
Andjela Vujicic, Sandra Joksimovic

4. oktobar u 17 h – Balsa Gobovic
Fotografija I,II,III
Dejana Pavlovic, Nada Knezevic, Sara Jovanovic, Andrea Adzic, Novak Rasovic

3. oktobar u 12h - Vesna Tripkovic
Engleski I,II,IV
Milo Dajkovic, Aleksa Popovic, Novak Rasovic

 

fvu flajer

ishodi

edibaneri

MMS Project1

 

 

 

 

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

NA VRH