Poštovani studenti Univerziteta „Mediteran”, zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da se prijavite za učešće u ljetnjoj školi engleskog  jezika struke iz oblasti vizuelnih umjetnosti i turizma. Riječ je o intenzivnim kursevima koji se organizuju u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro), koji finansira Evropska komisija. Kursevi će trajati deset dana uz rad u malim grupama, upotrebu savremenih nastavnih materijala, metoda i tehnika, što sve pruža odličnu mogućnost da usavršite engleski jezik struke. U okviru pomenutog projekta obezbijeđene su stipendije za polaznike koje pokrivaju sve troškove kurseva, a po završetku svaki polaznik dobija sertifikat o pohađanju i mogućnost priznavanja određenih aktivnosti za studente koji jezik struke kao predmet slušaju na fakultetu na kome studiraju. Kako je broj mjesta ograničen, selekcija polaznika vršiće se na osnovu principa ko se prvi prijavi.

Pozivamo vas da se do 10. juna 2021. godine prijavite za sljedeće kurseve jezika struke:

  • English for Visual Arts                                                       

link za prijavu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM1jQfukNNer7c2vsehTR8uN1_xSgaxHbcPHbPF-Wu85aL8Q/viewform

  • English for Copywriting in Tourism and Hospitality

link za prijavu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3CmaQThZUZXqkSHgKPA_Ibsti-ZTdQtY3M06CaeL9Qo4XNg/viewform?usp=sf_link
  

Kursevi će biti organizovani na Univerzitetu „Mediteran” krajem juna/početkom jula, a polaznici će naknadno biti obaviješteni o tačnim datumima. Dodatne informacije o ponuđenim kursevima naći ćete na web stranici Erasmus+ ReFLAME projekta https://www.reflame.ucg.ac.me/SUMMER-SCHOOL.html

Poznavanje jezika struke neizostavna je potreba koju nameće savremeno društvo, akademski život i studije, te sve kompetitivnije tržište rada. Nadamo se da ćete prepoznati svoj interes u pohađanju jednog od ponuđenih kurseva i iskoristiti ovu izvanrednu mogućnost.

Srdačno,

Erasmus+ ReFLAME tim

Fakultet za strane jezike

Univerzitet „Mediteran”

 

fvu flajer

ishodi

edibaneri

MMS Project1

 

 

 

 

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

 

NA VRH