Studenti koji su stekli status apsolventa na svim nivoima studija (osnovne, specijalističke, master) imaju pravo polaganja ispita u apsolventskom ispitnom roku. 

Prijave ispita vršiće se u srijedu, četvrtak i petak (15, 16. i 17. jun), nakon čega će biti napravljen raspored samo za predmete koji budu prijavljeni u predviđenom roku i na predviđen način.

Prilikom prijave ispita studenti treba da popune prijavni formular i da uplate 50,00 eura po ispitu. Ispitni rok će biti održan u periodu od 20. do 30. juna.

NA VRH