U nastavku pogledajte zvanični raspored nastave u zimskom semestru 2022/2023.

 

Prva godina

Ponedjeljak - Crtanje 1 : Grupa 1 (neparni brojevi indeksa) 08.00-13.00 i Grupa 2 (parni broj indeksa) 13.30 - 18.30 u likovnom ateljeu

Utorak - Vizuelna kultura 10.00 - 15.00 u sali FVU

Srijeda - Tipografija 10.00- 15.00  mms

Četvrtak - Autorstvo 08.30 - 11.00 u projekcionoj sali; Opšta istorija umjetnosti 12.00 - 14.30 u sali FVU

Petak - Uvod u dizajn zvuka 10.00 - 15.00 u projekcionoj sali

 

Druga godina

Ponedjeljak - Engleski jezik 10.30 - 13.00 u sali FVU ; Istorija moderne umjetnosti 13.30 - 16.00 sala FVU

Utorak - Ilustracija 10.00 - 15.00  mms 

Srijeda - Video i novi mediji 10.00-15.00 u grafičkom studiju

Četvrtak - Slikanje 10.00 - 15.00 u likovnom ateljeu

Petak - Digitalno slikanje 10.00 - 15.00 mms

 

Treća godina

Ponedjeljak - Digitalna kultura 10.00 - 12.30 u projekcionoj sali; Modul Dizajn zvuka 13.00 - 18.00 u projekcionoj sali; Modul Digitalna umjetnost i animacija 13.00 - 18.00 mms

Utorak - MMS 1 10.00 - 15.00 u projekcionoj sali;  Modul Ilustracija 15.00 - 20.00 u likovnom ateljeu

Srijeda - Odnosi sa javnošću 10.00 - 12.30 u projekcionoj sali; Modul Dizajn scene i enterijera 15.00 - 20.00 mms

Četvrtak - Modul Grafički dizajn 10.00 - 15.00 mms i Modul Fotografija 10.00 - 15.00 u foto studiju

Petak - Likovna umjetnost 10.00 - 15.00 u likovnom ateljeu

* U ovom semestru niko nije birao predmet Video i novi mediji, i zbog toga ga nema u rasporedu.

NA VRH