U periodu od 01.11.2022. godine do 07.11.2022. godine biće održan apsolventski rok za studente završne godine osnovnih studija. Studenti mogu polagati ispite iz predmeta iz kojih su pratili nastavu prije studijske 2022./2023. godine.

Prijava ispita za apsolventski rok vršiće se 28. oktobra, dok će već od ponedeljka 31.10. biti objavljen raspored polaganja ispita.

Studenti su u obavezi da uplate iznos od 50€ po ispitu.

1. U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta od dana 27.10.2022. godine, na svim organizacionim jedinicama Univerziteta ,,Mediteran“ organizovaće se  dodatni ispitni rok (u daljem tekstu: apsolventski rok) za studente završne godine osnovnih studija, u periodu od 01.11.2022. godine do 07.11.2022. godine;

2. U apsolventskom ispitnom roku studenti završne godine osnovnih studija mogu polagati nepoložene ispite iz predmeta iz kojih su pratili nastavu prije studijske 2022/2023. godine;
3. Prijava ispita za apsolventski ispitni rok vršiće se 28. oktobra 2022. godine;
4. Organizacione jedinice Univeziteta su u obavezi da 31.10.2022. godine,  istaknu na svojoj oglasnoj tabli i web sajt-u raspored polaganja ispita za apsolventski ispitni rok;
5. Studenti su u obavezi da uplate iznos od 50,00 eura po ispitu, saglasno Odluci Upravnog odbora br. R-437-16 od 10.03.2016. godine.

NA VRH