Prvi kratki profil o kulturnim politikama u Crnoj Goru je objavljen u petak 11. novembra 2022.godine  i dostupan je na web stranici Compendium Cultural Policies & Trends. Izvještaj je nastao kao rezultat članstva naše zemlje u asocijaciji , a pripremila ga je ekspertkinja u asocijaciji i naša koleginica sa Univerziteta "Mediteran" Podgorica, mr Nataša Kraljević.

Prvi kratki profil je dokument koji pokriva period do septembra 2022.godine, a koji će se periodično dopunjavati kako se okolnosti u sektoru kulture budu mijenjale. Takođe "kratki profil" predstavlja samo prvi pregled stanja i služiće kao osnov za pripremu sveobuhvatnog profila u sljedećoj godini.

Podsjećanja radi, članstvo u evropskoj asocijaciji CCPT inicirao je Univerzitet "Mediteran" Podgorica i stekao ga u maju 2022. godine. Ovim članstvom, Crna Gora je postala 44. članica Compendium Cultural Policies &amp Trends.

Čestitamo!

https://www.culturalpolicies.net/2022/11/11/first-short-cultural-policy-profile-for-montenegro/?fbclid=IwAR21h6qk_E5Ip4t1SCKwYfoqw-veg4RmT5zGLr7QA9miiKe5d0VgnNt87mg

 

Webpress Post Pictures 5 800x563

NA VRH