U nastavku ćete pronaći raspored drugog kolokvijuma zimskom semestru 2022/2023.
 
 
I godina
Crtanje 1 - 05.12. / 12.12.
Vizuelna kultura - 06.12. / 13.12.
Tipografija - 07.12. / 14.12.
Autorstvo - 08.12. / 15.12.
Uvod u dizajn zvuka - 09.12. / 16.12.
Opšta istorija umjetnosti - 15.12. / 22.12.
 
II godina
Slikanje - 01.12. / 08.12.
Engleski jezik - 05.12. / 12.12.
Ilustracija - 06.12. / 13.12.
Video i novi mediji - 07.12. / 14.12.
Digitalno slikanje - 09.12. / 16.12.
Istorija moderne umjetnosti - 12.12. / 19.12.
 
III godina 
Digitalna kultura - 05.12. / 12.12.
MMS 1 - 06.12. / 13.12.
Odnosi sa javnošću - 07.12. / 14.12.
 
Moduli - po dogovoru sa predmetnim profesorima, najkasnije do 23.12. da budu održani popravni kolokvijumi.
 
Master studije - po dogovoru sa predmetnim profesorima, najkasnije do 23.12. da budu održani popravni kolokvijumi.
NA VRH