U nastavku se nalazi raspored polaganja završnih ispita u zimskom semestru 2022/2023.

I godina
Vizuelna kultura - 10.01./ 24.01. u 10h
Opšta istorija umjetnosti 1 - 12.01. / 26.01. u 11h (sala FVU)
Uvod u dizajn zvuka - 13.01. / 27.01. u 10h
Crtanje 1 - 16.01. / 30.01. u 10h
Tipografija - 18.01. / 01.02. u 10h
Autorstvo - 19.01. / 02.02. u 09h

II godina
Video i novi mediji - 11.01. / 25.01. u 10h
Slikanje - 12.01. / 26.01. u 10h
Digitalno slikanje - 13.01. / 27.01. u 10h
Istorija moderne umjetnosti - 16.01. / 30.01 u 11h (sala FVU)
Engleski jezik - 17.01. / 31.01. u 10h (sala FVU)
Ilustracija - 19.01. / 02.02. u 10h

III godina
Grafički dizajn 11.01. / 25.01 u 10h
Ilustracija 12.01. / 26.01. u 14h
Fotografija 12.01. / 26.01. u 10h
Dizajn scene i enterijera 11.01. / 25.01 u 15h
Video i novi mediji 11.01. / 25.01. u 14h
Animacija 13.01. / 27.01. u 14h
Dizajn zvuka 13.01. / 27.01 u 15 h
Slikanje (Likovni atelje) 16.01. / 27.01. u 14h
Digitalna kultura 16.01. / 30.01. u 10h
MMS 1 - 17.01. / 31.01. u 10h
Odnosi s javnošću 18.01. / 01.02. / u 10h

IV i V godina
Moduli u istim terminima kao i moduli sa treće godine. (osim Fotografije)
Fotografija - 19.01. / 02.02. u 10h
Pedagogija i Metodologija 18.01. / 01.02. u 10h
Savremene teorije slike (obije godine) 20.01. / 03.02. (sala FVU) u 12h

Nastava na svim nivoima studija počinje 13.02.2023.

NA VRH