U nastavku možete pogledati linkove sesija nastalih u okviru konferencije "Uloga umjetnosti u međunarodnim odnosima -The Role of Art in International Relations" održane 15 & 16.decembra, u organizaciji Fakulteta vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran Podgorica.

Konferencija je okupila veliki  broj umjetnika, istraživača, profesora i kulturnih djelatnika da sa teorijskog ali i iz praktičnog ugla obrade temu uloge umjetnosti na međunarodnom nivou. Službeni jezici konferencije bili su crnogorski i engleski, a moderatori sesija profesori Fakulteta vizuelnih umjetnosti Balša Gobović, Marko Gošović i Nataša Kraljević. Više informacija o temi, učesnicima i programu konferencije možetw pogledati na linku:  http://fvu.unimediteran.net/index.php/mne/conference

Linkovi konferencije:

Sesija 1: https://www.youtube.com/watch?v=WNo9UbYyfoE&t=830s

Sesija 2 (CG jezik):https://www.youtube.com/watch?v=09zaaKDZdTg&t=1571s

Sesija 3: https://www.youtube.com/watch?v=11Zi3oUC7hM&t=2850s

Sesija 4: https://www.youtube.com/watch?v=7nQEiQylzWk&t=1s

Sesija 5: https://www.youtube.com/watch?v=X7zHPOd3fxA&t=39s

Sesija 6 (CG jezik): https://www.youtube.com/watch?v=NEvzXX7oz_Y&t=14s

i dva Okrugla stola organizovana u saradnji sa Centrom savremene umjetnosti u crnoj Gori (CG jezik)

https://www.youtube.com/watch?v=UYEPNL8AA0w&t=2709s

https://www.youtube.com/watch?v=4MqMYvgubzA

NA VRH