Prijava na pomenuti konkurs s mogu pronaći na sledećem linku na https://fluid-forum.me/ .

NA VRH