U cilju osnaživanja veza između crnogorskih i italijanskih umjetnika, uspostavljenih 2018. godine kroz  evropski projekat u kulturi Interreg IPA, CBC IT-AL-CG, kao i zbog ojačavanja ITI (Međunarodni teatarski institut) netvorka (UNESCO mreže) kroz ITI Centar Crne Gore, jedanaest predstavnika sektora kulture, aktivnih kako unutar institucija sistema, tako i izvan njih, boravilo je u Lećeu, u Italiji od 11 do 13. aprila na poziv Univerziteta Salento i Astragali Teatra, a u organizaciji italijanskog ITI Centra.

Pored individualnih sastanaka crnogorskih predstavnika sa predstavnicima navedenih italijanskih institucija, delegacija je takođe bila u prilici da razgovara sa širom grupom kulturnih djelatnika regije Pulja. Sastanci su imali za cilj promociju crnogorskog sektora kulture, ali i uspostavljanje direktnih kontakata i razmjene iskustva, sa namjerom kreiranja pojedinačnih projekata koji će konkretnim aktivnostima približiti saradnju dvije zemlje.

Fakultet vizuelnih umjetnosti Univerziteta „Mediteran“, kroz program horizontalne saradnje, koji se sprovodi u predmetu Menadžment u kulturi, a sa ciljem istraživanja najpodesnijih instrumenata osnaživanja kulturne diplomatije Crne Gore, inicirao je i podržao pomenutu posjetu, a crnogorski tim su predstavljali: Ana Vujošević glumica i selektorka FIAT festivala, Biljana Vušović, producentkinja i predstavnica Underhill festivala, Jelena Božović, akademska slikarka i komesarka crnogorske izložbe na 59. Venecijanskom bijenalu umjetnosti, Milena Prelević, menadžerka u kulturi i prestavnica Insituta za Savremenu umjetnost, Ana Janković, izvršna direktorica i producentkinja nezavisnog kulturnog centra „201“, dr Edin Jašarović, dekan Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju, Jovo Vukčević, vizuelni umjetnik i predstavnik producentske kuće Galileo, kao i profesori i predavači Fakulteta vizuelnih umjetnosti i Fakulteta za strane jezike Univerziteta „Mediteran“: prof. Nikola Latković, grafički dizajner i umjetnički direktor grafičkog studija Latelje, mr Katarina Laković, prodekanka FVU i vizuelna umjetnica, mr Milena Dragutinović, lektorka za italijanski jezik kao i mr Nataša Kraljević, šefica kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta „Mediteran“ i predsjednica ITI Centra za Crnu Goru.

Osim dr Fabia Toledi-a, profesora na Univerzitetu Salento, direktora italijanskog ITI Centra i pozorišnog reditelja, koji je rukovodio individualnim sastancima i ostalih predstavnika kulturnog sektora regije Salento, crnogorski tim je takođe posjetio i pozdravio gradonačelnik San Cesaria, gdin Giuseppe Distante. U večernjim satima, crnogorski tim je imao priliku da prisustvuje izvođenju dijela predstave Astragali teatra „Fimmene“ u režiji Fabia Toledija, koji se nakon izvođenja iste, sa pozornice zahvalio crnogorskoj delegaciji na posjeti.

Pomenuta posjeta je organizovana kao prva u nizu bilateralnih sastanaka, a planirano je i formalizovanje saradnje kroz potpisivanje više Memoranduma o saradnji, koji će definisati dalju razmjenu pozorišnih predstava, učešće umjetnika u rezidencijama kao i dalju saradnju Univerziteta Salento sa umjetničkim fakultetima Fakulteta vizuelnih umjetnosti (UNIM) i Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju (UCG).

 

lece 1lece 2lece 4lece 6lece 7

NA VRH